Hơn 346 nghìn phương tiện trượt kiểm định trong 9 tháng đầu năm

9 tháng đầu năm 2022, hơn 3,6 triệu lượt phương tiện đã thực hiện kiểm định ATKT & BVMT trong đó có hơn 346 nghìn trường hợp trượt kiểm định.

Theo báo cáo của Uỷ ban ATGT Quốc gia, 9 tháng đầu năm 2022, có hơn 3,6 triệu lượt phương tiện đường bộ thực hiện kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Trong số này, hơn 3,28 triệu lượt đạt tiêu chuẩn và hơn 346 nghìn lượt phương tiện kiểm định không đạt tiêu chuẩn ở lần kiểm định thứ nhất phải khắc phục sửa chữa.

Theo thống kê, 9 tháng đầu năm 2022 có hơn 3,6 triệu lượt phương tiện đã thực hiện kiểm định ATKT & BVMT trong đó có gần 347 nghìn trường hợp trượt kiểm định

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2022, có 28.115 lượt phương tiện thủy nội địa, 2.674 lượt tàu biển được kiểm tra giám sát kỹ thuật và có 2.950 phương tiện đường sắt được đăng kiểm.

Bộ Quốc phòng cũng thực hiện nghiêm công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô quân sự. Cụ thể, kiểm định được 31.249 lượt xe, số lượt xe đạt yêu cầu là 29.779 xe (đạt 95,3%) và số lượt xe phải sửa chữa, kiểm định lần 2 là 1.470 xe (chiếm 4,7%).

Nguồn : baogiaothong.vn

Hơn 346 nghìn phương tiện trượt kiểm định trong 9 tháng đầu năm

You May Also Like