Hướng dẫn tra cứu ô tô được giãn chu kỳ đăng kiểm & in giấy xác nhận điện tử

Hướng dẫn chi tiết các bước tra cứu phương tiện ô tô thuộc diện được giãn chu kỳ đăng kiểm và in phiếu kiểm định điện tử:

Bước 1: Truy cập vào links: https://giahanxcg.vr.org.vn

Bước 2: Điền các thông tin BKS xe và Seri trên phiếu đăng kiểm cũ (số sổ đăng kiểm)

Bước 3: Xem hiển thị kết quả, nếu xe được giãn đăng kiểm thì trước 1 ngày hết hạn đăng kiểm vào lại để tải bản xác nhận điện tử (Trước 1 ngày hết hạn mới có để tải)–> in ra để sử dụng trong quá trình tham gia giao thông. Nếu xe không được giãn đăng kiểm sẽ không cho ra kết quả.

Hướng dẫn tra cứu ô tô được giãn chu kỳ đăng kiểm & in giấy xác nhận điện tử

You May Also Like