Xe nào được giãn đăng kiểm?

Từ ngày 03/06 xe ô tô không kinh doanh vận tải đến 9 chỗ được tự động giãn chu kỳ kiểm định theo Thông tư 08/2023/TT-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành.

Đối tượng áp dụng là các ô tô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (có thời gian sản xuất đến 7 năm và thời gian sản xuất từ 13 – 20 năm) đã được cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định trước ngày 22/3/2023 và vẫn còn hạn kiểm định tính đến ngày 3/6/2023 sẽ được tự động giãn chu kỳ kiểm định theo chu kỳ mới quy định tại Thông tư 02/2023/TT-BGTVT.

Ví dụ: Nếu xe có thời hạn kiểm định đến 01/06/2023 vẫn phải đến các TTĐK để kiểm định bình thường. Nếu ô tô có thời gian sản xuất đến 7 năm đã được cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định có thời hạn đến hết ngày 04/06/2023 sẽ được tự động giãn đến ngày 04/12/2023

Chủ xe có thể truy cập vào www.vr.org.vn để tiến hành tra cứu thông tin xe và in giấy xác nhận gia hạn kiểm định cho xe.

Do vậy sẽ có khoảng 2 triệu xe đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải được tự động xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, tem kiểm định thêm 6 tháng mà không cần phải đến các trung tâm đăng kiểm xe theo Thông tư 08/2023/TT-BGTVT có hiệu lực.

Xe nào được giãn đăng kiểm?

You May Also Like