TIN TỨC

Theo dự thảo thông tư quy định về cấp, thu hồi, đăng ký biển số xe cơ giới, dự kiến từ ngày 1-7-2023 sẽ cấp biển số xe định danh theo mã định danh của người sở hữu.

Dự thảo thông tư quy định về cấp, thu hồi, đăng ký biển số xe cơ giới thay thế Thông tư 54/2020 đang được Bộ Công an đưa ra lấy ý kiến, biển số xe sẽ được quản lý theo mã

Xe đến hạn đăng kiểm có được gia hạn theo thông tư mới từ ngày 22/03/2023

Ô tô sẽ không được tự động gia hạn đăng kiểm “Khi đến hạn kiểm định, người dân phải đưa xe đến các trung tâm đăng kiểm để kiểm định. Sau khi hoàn thành các công đoạn kiểm định sẽ

Thông tư 02/2023/TT-BGTVT miễn kiểm định lần đầu cho xe mới, tăng chu kỳ kiểm định cho ô tô con lên 30 tháng từ ngày 22/03/2023

Miễn kiểm định lần đầu cho xe đăng ký mới có đúng không? Ngày 22/03/2023, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 02/2023/TT-BGTVT ngày 22/3/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 quy định về kiểm