Niên hạn sử dụng xe ô tô theo quy định

Trên thực tế, ở nhiều nơi tình trạng xe ô tô hết hạn sử dụng vẫn lưu thông trên đường. Điều này đã gây ra nhiều hệ lụy cho sự an toàn của nhiều người cũng như môi trường. Bởi