Bạn cần biết: Những lỗi không đáng có khiến xe bị từ chối đăng kiểm

Những người đăng kiểm xe lần đầu thường mắc phải những lỗi xe bị trả về mà không đăng kiểm được. Có khi kể cả những tài xế đã có kinh nghiệm nhưng vẫn mắc phải. Vậy quy định do