Thủ tục đăng kiểm ô tô cũ

Để tiết kiệm chi phí nhiều chủ xe lựa chọn mua ô tô cũ. Nhưng khi mua họ chỉ để ý hình thức bên ngoài hay động cơ mà quên mất vấn đề đăng kiểm. Nhiều chiếc xe cũ đã