Đăng kiểm ô tô biển ngoại giao

Dừng đăng kiểm ô tô biển ngoại giao quá hạn nhưng chưa sang tên Theo như quy định này những chiếc xe ô tô biển “ngoại giao” tại Việt Nam sẽ không còn cơ hội tham gia giao thông khi