Mất đăng ký xe đăng kiểm thế nào ?

MẤT ĐĂNG KÍ XE Ô TÔ CÓ ĐĂNG KIỂM ĐƯỢC KHÔNG ? THỦ TỤC NHƯ THẾ NÀO ? Nhiều bác tài gặp phải vấn đề đến thời hạn phải đăng kiểm xe. Hay mất giấy đang kiểm phải mang xe