Đăng kiểm với bảo hiểm hết hạn ?

Bảo hiểm TNDS hết hạn có đăng kiểm được không ? Nhiều người khi mua bảo hiểm TNDS bắt buộc thường không quan tâm đến thời hạn. Hoặc đến gần thời gian hết hạn thì quá bận không thể đi