Trung tâm đăng kiểm bị đình chỉ 2021

Trong năm vừa qua, số vụ tai nạn giao liên quan thông không ngừng tăng. Chính vì điều này, Bộ Công An kết hợp cùng Cục đăng kiểm rà soát lại nhiều trung quâm đăng kiểm. Từ đó phát hiện