Nghị định 30/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2018/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Ngày 8/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2023/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Nghị định được ban hành với mục đích vừa siết chặt một số quy định nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm định, đồng thời cũng điều chỉnh một số quy định để huy động tối đa nguồn lực phục vụ kiểm định xe cơ giới nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu kiểm định của người dân và doanh nghiệp.

  • Quản lý chặt chẽ hơn việc cấp phép cho các đơn vị đăng kiểm, xây dựng các điểm đăng kiểm phải phù hợp với quy hoạch của địa phương, phù hợp với số lượng, mật độ phương tiện trên địa bàn; phù hợp kết nối hệ thống giao thông; thuận tiện cho xe cơ giới ra vào kiểm định và không gây cản trở, ùn tắc giao thông, đặc biệt là tại các đô thị lớn
  • Tăng quản lý nhà nước đối với các đơn vị đăng kiểm, nhân viên đăng kiểm, trong đó Sở GTVT thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới của các đơn vị đăng kiểm trên địa bàn; Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện công tác quản lý nghiệp vụ chuyên ngành và chịu trách nhiệm thực hiện cấp Chứng chỉ đăng kiểm viên trên phạm vi cả nước.
  • Tăng chế tài xử lý vi phạm của đơn vị đăng kiểm và đăng kiểm viên để tăng tính răn đe.
  • Quy định chặt chẽ, rõ ràng hơn về cơ cấu tổ chức và nhân lực của đơn vị đăng kiểm, gia tăng trách nhiệm đối với các vị trí trong đơn vị đăng kiểm.
  • Mở đường cho các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô, các đơn vị vận tải có thể tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ kiểm định xe cơ giới trong tương lai.
  • Cho phép các lực lượng Công an, Quân đội được tham gia hỗ trợ hoạt động kiểm định xe cơ giới dân sự trong trường hợp cấp bách.
  • Bãi bỏ quy định khống chế số lượng xe kiểm định trong ngày của đơn vị đăng kiểm nhằm phát huy sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo của các đơn vị đăng kiểm.
    Trên đây là những nội dung chính của nghị định 30, nhằm nâng cao tính kiểm soát cũng như tăng cường các phương án triển khai đăng kiểm cho cá nhân và tổ chức, ngoài ra cũng mở đường cho việc sở GTVT tăng tính kiểm soát cũng nhưng triển khai về dịch vụ đăng kiểm.
Nghị định 30/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2018/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

You May Also Like