Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7203D – Bà Rịa Vũng Tàu

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7203D – Bà Rịa Vũng Tàu

  • Địa chỉ: Đường 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Điện thoại: 0254.3922222 Fax: 0254.3876333
  • Email: trungtamdkxcg7203d@gmail.com
  • Giám đốc: Nguyễn Hòa Quất – 0937.737.178
  • P. Giám đốc: Trần Quang Nhật Trường – 0985.786.857
Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7203D – Bà Rịa Vũng Tàu

You May Also Like