Chu kỳ đăng kiểm ap dụng từ năm 2021

Chu kỳ đăng kiểm theo quy định mới từ 22/03/2023

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư 02/2023/TT-BGTVT

quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Trong đó, có quy định về chu kỳ đăng kiểm được áp dụng từ ngày 22/03/2023

Như vậy chu kỳ đăng kiểm mới của các loại xe được áp dụng từ ngày 22/03/2023 như sau:

TT LOẠI PHƯƠNG TIỆN CHU KỲ (Tháng)
Chu kỳ đầu Chu kỳ định kỳ
1.    Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải
Đã sản xuất đến 07 năm 36 24
Đã sản xuất trên 07 năm đến 12 năm   12
Đã sản xuất trên 12 năm   06
2.    Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải; ô tô chở người các loại trên 09 chỗ
2.1 Không cải tạo 24 12
2.2 Có cải tạo 12 06
3.    Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dụng, ô tô đầu kéo, rơ moóc, sơ mi sơ moóc
3.1 Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dụng, ô tô đầu kéo đã sản xuất đến 07 năm, rơ moóc, sơ mi sơ moóc đã sản xuất đến 12 năm    
Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dụng, ô tô đầu kéo đã sản xuất trên 07 năm, rơ moóc, sơ mi sơ moóc đã sản xuất trên 12 năm    
3.2 Có cải tạo    
4.    Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên; ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo đã sản xuất từ 20 năm trở lên   03

Chu kỳ đăng kiểm ap dụng từ năm 2021
Chu kỳ đăng kiểm ap dụng từ năm 2023
Một số điểm lưu ý về chu kỳ đăng kiểm cho chủ xe
 1. Theo Phụ lục 05 ban hành kèm theo chu kỳ kiểm định đối với một số loại xe cơ giới được sửa đổi như sau:

  (1) Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải

  – Chu kỳ đầu tiên miễn kiểm định và tăng từ 30 tháng lên 36 tháng;

 2. – Thời gian sản xuất trên 07 năm đến 20 năm (trước đây là 12 năm) thì chu kỳ giữ nguyên 12 tháng;

  – Thời gian sản xuất trên 20 năm thì chu kỳ kiểm định giữ nguyên 06 tháng;

  (2) Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ

  – Chu kỳ đầu tiên miễn kiểm định và tăng từ 18 tháng lên 24 tháng;

  – Thời gian sản xuất đến 05 năm thì chu kỳ tăng từ 06 tháng lên 12 tháng

  – Thời gian sản xuất trên 05 năm thì chu kỳ giữ nguyên 06 tháng;

  (3) Nhóm ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo có thời gian sản xuất từ 20 năm trở lên (kể cả ô tô tải, ô tô đầu kéo đã cải tạo thành ô tô chuyên dùng), ô tô tải được cải có thời tạo chuyển đổi công năng từ ô tô chở người gian sản xuất từ 15 năm trở lên được kéo dài chu kỳ kiểm định từ 3 tháng lên 6 tháng

Ngoài các chú ý về chu kỳ đăng kiểm thì chủ xe cũng sẽ cần để ý để biết thêm

Quy định về tem đăng kiểm cũng áp dụng từ 1/10/2021

Các giấy tờ cần thiết khi đi đăng kiểm áp dụng từ 1/10/2021

Biểu phí đăng kiểm theo quy định mới nhất

Chu kỳ đăng kiểm ap dụng từ năm 2021
Đặt ngay dịch vụ đăng kiểm tại nhà

Để nhận được tư vấn và đặt lịch đăng kiểm tại nhà có thể liên hệ tổng đài hỗ trợ 19002134đặt lịch đăng kiểm tại nhà để đảm bảo an toàn, phòng dịch.

Chu kỳ đăng kiểm theo quy định mới từ 22/03/2023

You May Also Like