Chu kỳ đăng kiểm ap dụng từ năm 2021

Chu kỳ đăng kiểm theo quy định mới từ 1/10/2021

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư 16/2021/TT-BGTVT quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Trong đó, có quy định về chu kỳ đăng kiểm được áp dụng từ ngày 1/10/2021

Như vậy chu kỳ đăng kiểm mới của các loại xe được áp dụng từ ngày 1/10/2021 như sau:

TT LOẠI PHƯƠNG TIỆN CHU KỲ (Tháng)
Chu kỳ đầu Chu kỳ định kỳ
1.    Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải
Đã sản xuất đến 07 năm 30 18
Đã sản xuất trên 07 năm đến 12 năm   12
Đã sản xuất trên 12 năm   06
2.    Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải; ô tô chở người các loại trên 09 chỗ
2.1 Không cải tạo 24 12
2.2 Có cải tạo 12 06
3.    Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dụng, ô tô đầu kéo, rơ moóc, sơ mi sơ moóc
3.1 Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dụng, ô tô đầu kéo đã sản xuất đến 07 năm, rơ moóc, sơ mi sơ moóc đã sản xuất đến 12 năm    
Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dụng, ô tô đầu kéo đã sản xuất trên 07 năm, rơ moóc, sơ mi sơ moóc đã sản xuất trên 12 năm    
3.2 Có cải tạo    
4.    Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên; ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo đã sản xuất từ 20 năm trở lên   03

Chu kỳ đăng kiểm ap dụng từ năm 2021
Chu kỳ đăng kiểm ap dụng từ năm 2021
Một số điểm lưu ý về chu kỳ đăng kiểm cho chủ xe
  1. Đối với ô tô chở người dưới 9 chỗ không kinh doanh vận tải, chu kỳ kiểm định lần đầu là 30 tháng. Khi đã hoàn thành đăng kiểm lần đầu, các mốc đăng kiểm kế tiếp được quy định dựa vào năm sản xuất của xe. Trong đó, xe sản xuất dưới 7 năm có chu kỳ kiểm định được quy định là 18 tháng. Những xe sản xuất từ 7 năm đến 12 năm có chu kỳ là 12 tháng và những xe sản xuất trên 12 năm có chu kỳ kiểm định là 6 tháng.
  2. Ô tô chở người dưới 9 chỗ có kinh doanh dịch vụ vận tải và ô tô chở người các loại trên 9 chỗ sẽ được chia ra thành 2 loại. Đầu tiên với các loại ô tô chưa cải tạo, tức là chưa thay đổi tính năng sử dụng hay chưa thay đổi các hệ thống như lái, phanh (trừ trường hợp lắp thêm bàn đạp phanh phụ), treo và truyền lực… Sẽ có chu kỳ đăng kiểm lần đầu là 18 tháng, chu kỳ kế tiếp sẽ là 6 tháng/lần.
  3. Trường hợp ô tô chở người dưới 9 chỗ có kinh doanh dịch vụ vận tải và ô tô chở người các loại trên 9 chỗ có cải tạo lại sẽ có chu kỳ đăng kiểm lần đầu là 12 tháng và tiếp theo cũng sẽ là 6 tháng/lần.
  4. Đối với ô tô chở người các loại trên 9 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên, ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo đã sản xuất từ 20 năm trở lên sẽ có chu kỳ đăng kiểm ngắn nhất là 3 tháng/lần.

Ngoài các chú ý về chu kỳ đăng kiểm thì chủ xe cũng sẽ cần để ý để biết thêm

Quy định về tem đăng kiểm cũng áp dụng từ 1/10/2021

Các giấy tờ cần thiết khi đi đăng kiểm áp dụng từ 1/10/2021

Biểu phí đăng kiểm theo quy định mới nhất

Chu kỳ đăng kiểm ap dụng từ năm 2021
Đặt ngay dịch vụ đăng kiểm tại nhà

Để nhận được tư vấn và đặt lịch đăng kiểm tại nhà có thể liên hệ tổng đài hỗ trợ 19002134đặt lịch đăng kiểm tại nhà để đảm bảo an toàn, phòng dịch.

Chu kỳ đăng kiểm theo quy định mới từ 1/10/2021

You May Also Like