GIẤY TỜ CẦN THIẾT KHI ĐI ĐĂNG KIỂM

Khoản 1, Khoản 2 Điều 5 Thông tư 70/2015/TT-BGTVT có quy định về giấy tờ cần thiết khi lập hồ sơ phương tiện và kiểm định: 1. Lập Hồ sơ phương tiện Việc lập Hồ sơ phương tiện được thực