Xe đến hạn đăng kiểm có được gia hạn theo thông tư mới từ ngày 22/03/2023

Ô tô sẽ không được tự động gia hạn đăng kiểm “Khi đến hạn kiểm định, người dân phải đưa xe đến các trung tâm đăng kiểm để kiểm định. Sau khi hoàn thành các công đoạn kiểm định sẽ