Các loại bằng lái xe và thời hạn sử dụng

9 loại bằng lái xe và thời hạn sử dụng từng loại Giấy phép lái xe hay thường được gọi là bằng lái xe, theo quy định được phân ra thành những hạng khác nhau. Dưới đây là danh sách