Phí trông giữ xe ô tô tại Hà Nội

Việc gửi xe ô tô có lẽ cũng là một trong những vấn đề lo nghĩ đối với chủ xe. Bởi không ít lần bạn gặp phải trường hợp bị “chặt chém” mỗi lần gửi xe ô tô với mức giá trên trời. Những nơi cho gửi xe đã phóng đại mức giá để ăn lời lấy lãi, bởi vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu mức giá trông giữ xe ô tô tại Hà Nội. S-AUTO sẽ cung cấp cho các bạn thông tin mới nhất.

Phí dịch vụ trông giữ xe ở hà nội
Phí dịch vụ trông giữ xe ở hà nội
 1. Giá trông giữ xe ô tô được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

  • Phí gửi xe theo từng lượt thông thường
 • Quy định về lượt gửi xe :

1 lượt tối đa không quá 60 phút, quá thời gian 60 phút thu thêm các lượt tiếp theo.

Trường hợp gửi xe qua đêm (từ sau 18 giờ đến trước 6 giờ sáng hôm sau) tính bằng 6 lượt.

Đơn vị tính: đồng/xe/lượt/1 giờ

 

STT Nội dung thu Xe đến 9 ghế ngồi và xe tải từ 2 tấn trở xuống Xe từ 10 ghế ngồi trở lên và xe tải trên 2 tấn
1 Các tuyến phố cần hạn chế: Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn, Quán Sứ) 30.000 35.000
2 Các tuyến đường, phố còn lại của quận Hoàn Kiếm (trừ khu vực ngoài đê sông Hồng) 25.000 30.000
3 Các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường vành đai 1 và trên Vành đai 1 (trừ quận Hoàn Kiếm) 25.000 30.000
4 Các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường Vành đai 2 và trên vành đai 2 20.000 25.000
5 Các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường Vành đai 3 và trên vành đai 3; các tuyến đường, phố nằm ngoài vành đai 2 thuộc quận Long Biên 15.000 20.000
6 Các tuyến đường, phố còn lại của các quận 12.500 15.000
7 Thị xã Sơn Tây và các huyện ngoại thành 10.000 12.500

 

 • Giá dịch vụ trông giữ xe ô tô hợp đồng theo tháng
 • Mức thu đối với loại xe tỉnh theo ghế ngồi (xe con, xe du lịch, xe khách)
STT Địa bàn Phương thức nhận trông giữ Mức thu ng/tháng)
Xe đến 9 chỗ ngồi Từ 10 đến 24 chỗ ngồi Từ 25 đến 40 chỗ ngồi Trên 40 chỗ ngồi
1 Các tuyến phố cần hạn chế: Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn, Quán Sứ) – Ban ngày 3.000.000 3.600.000
– Ban đêm 2.000.000 2.500.000
– Ngày, đêm 4.000.000 5.000.000
2 Các tuyến đường, phố còn lại của quận Hoàn Kiếm (trừ khu vực ngoài đê sông Hồng) – Ban ngày 2.000.000 2.200.000 2.400.000 2.600.000
– Ban đêm 1.600.000 1.800.000 2.000.000 2.300.000
– Ngày, đêm 3.000.000 3.200.000 3.400.000 3.600.000
3 Các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường vành đai 1 và trên Vành đai 1 (trừ quận Hoàn Kiếm) – Ban ngày 2.000.000 2.200.000 2.400.000 2.600.000
– Ban đêm 1.600.000 1.800.000 2.000.000 2.300.000
– Ngày, đêm 3.000.000 3.200.000 3.400.000 3.600.000
4 Các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường Vành đai 2 và trên vành đai 2 – Ban ngày 1.500.000 1.700.000 1.800.000 2.000.000
– Ban đêm 1.200.000 1.400.000 1.500.000 1.700.000
– Ngày, đêm 2.300.000 2.400.000 2.600.000 2.800.000
5 Các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường Vành đai 3 và trên vành đai 3; các tuyến đường, phố nằm ngoài vành đai 2 thuộc quận Long Biên – Ban ngày 1.300.000 1.400.000 1.600.000 1.700.000
– Ban đêm 1.000.000 1.100.000 1.300.000 1.400.000
– Ngày, đêm 1.800.000 1.900.000 2.000.000 2.200.000
6 Các tuyến đường, phố còn lại của các quận – Ban ngày 700.000 800.000 900.000 1.000.000
– Ban đêm 500.000 600.000 700.000 800.000
– Ngày, đêm 900.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000
7 Thị xã Sơn Tây và các huyện ngoại thành – Ban ngày 300.000 400.000 500.000 600.000
– Ban đêm 400.000 500.000 600.000 700.000
– Ngày, đêm 500.000 600.000 700.000 800.000

 

 • Mức thu đối với loại xe tính theo tải trọng (xe tải)
STT Địa bàn Phương thức nhận trông giữ Mức thu ng/tháng)
Đến 2 tấn Trên 2 tấn đến 7 tấn Trên 7 tấn
1 Các tuyến phố cần hạn chế: Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn, Quán Sứ) – Ban ngày 2.400.000 3.000.000 3.600.000
– Ban đêm 1.600.000 2.000.000 2.400.000
– Ngày, đêm 3.200.000 4.000.000 4.800.000
2 Các tuyến đường, phố còn lại của quận Hoàn Kiếm (trừ khu vực ngoài đê sông Hồng) – Ban ngày 1.600.000 2.000.000 2.400.000
– Ban đêm 1.300.000 1.600.000 1.900.000
– Ngày, đêm 2.400.000 3.000.000 3.600.000
3 Các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường vành đai 1 và trên Vành đai 1 (trừ quận Hoàn Kiếm) – Ban ngày 1.600.000 2.000.000 2.400.000
– Ban đêm 1.300.000 1.600.000 1.900.000
– Ngày, đêm 2.400.000 3.000.000 3.600.000
4 Các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường Vành đai 2 và trên vành đai 2 – Ban ngày 1.200.000 1.500.000 1.800.000
– Ban đêm 1.000.000 1.200.000 1.400.000
– Ngày, đêm 1.800.000 2.300.000 2.800.000
5 Các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường Vành đai 3 và trên vành đai 3; các tuyến đường, phố nằm ngoài vành đai 2 thuộc quận Long Biên – Ban ngày 1.000.000 1.300.000 1.600.000
– Ban đêm 800.000 1.000.000 1.200.000
– Ngày, đêm 1.400.000 1.800.000 2.200.000
6 Các tuyến đường, phố còn lại của các quận – Ban ngày 600.000 700.000 900.000
– Ban đêm 500.000 600.000 800.000
– Ngày, đêm 700.000 900.000 1.100.000
7 Thị xã Sơn Tây và các huyện ngoại thành – Ban ngày 300.000 400.000 550.000
– Ban đêm 400.000 500.000 650.000
– Ngày, đêm 500.000 600.000 750.000

 

 1. GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ TRÔNG GIỮ XE ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Đối với dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước: Giao chủ đầu tư căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2017 của Bộ Tài chính xây dựng và quyết định mức giá dịch vụ nhưng tối đa không cao hơn mức giá cụ thể tại các biểu theo mục 1 trên.

 1. GIÁ DỊCH VỤ TRÔNG GIỮ PHƯƠNG TIỆN THAM GIA GIAO THÔNG BỊ TẠM GIỮ DO VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG.

 • Mức thu đối với loại xe tính theo ghế ngồi (xe con, xe du lịch, xe khách)
Địa điểm trông giữ Mức thu (đồng/tháng)
Đến 9 ghế ngồi Từ 10 ghế đến 24 ghế ngi Từ 25 ghế đến 40 ghế ngồi Trên 40 ghế ngồi
– Tại 4 quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa 1.500.000 1.600.000 1.700.000 1.800.000
– Tại các quận còn lại 900.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000
– Tại thị xã Sơn Tây và các huyện 500.000 600.000 700.000 800.000
 • Mức thu đối với loại xe tính theo tải trọng (xe tải)
Địa điểm trông giữ Mức thu (đồng/tháng)
Đến 2 tn Trên 2 tấn đến 7 tấn Trên 7 tn
– Tại các quận 600.000 700.000 900.000
– Tại thị xã Sơn Tây và các huyện 500.000 600.000 750.000
Phí gủi xe ô tô
Phí gủi xe ô tô

Vậy là, S-AUTO đã tìm hiểu và cung cấp cho bạn đọc thông tin của nhà nước về phí dịch vụ gửi xe theo đúng quy định pháp luật. Các bác tài hãy tham khảo và tiết kiệm được chi phí khi gửi chiếc xe của mình.

Xem đầy đủ cho các phương tiện khác: QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH GIÁ DỊCH VỤ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY, XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Phí trông giữ xe ô tô tại Hà Nội

You May Also Like

172 thoughts on “Phí trông giữ xe ô tô tại Hà Nội

 1. Have you ever thoᥙght aƅout adding ɑ little
  bit more than just your articles? I mеan, what you saу
  is fubdamental and aⅼl. But tһink of if you added
  solme ցreat images ⲟr video clips to give your postgs mоre, “pop”!
  Your cօntent is excellent Ƅut with pics and clips, this blog coᥙld definitely be օne of thе greatеst in its niche.
  Vеry gokod blog!

  Alѕߋ visit mʏ web page; jasa backlink judi

 2. We arе a group of volunteers аnd starting a neԝ scheme in our community.
  Your site offered us with valuable info t᧐ worҝ оn. You’ve done an impressive job ɑnd our whole community wіll ƅe thankful toо you.

  Feel free to visit my homepaqge … slot resmi

 3. Heya just wanted to giνе you a quick heads ᥙp and llet youu
  knoԝ a feww of the pictures ɑren’t loading correctly.
  I’m not ѕure why but I think itѕ ɑ linking issue.
  Ι’ve trieԁ it in tѡo dіfferent internet browsers ɑnd both sshow
  tһe same outcome.

  Mу webpage backlink pbn

 4. You can definitely see your expertise in the article you write. The arena hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. All the time go after your heart.

 5. I was wondering if you ever considered changing the layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two images. Maybe you could space it out better?

 6. I like the valuable information you supply in your articles. I will bookmark your weblog and test again here frequently. I am quite certain I will be told lots of new stuff right here! Good luck for the following!

 7. Great blog! Do you hаve any hints for aspiring writers?
  I’m planning tօ start mу owwn site soon but I’m a littlе lost on еverything.
  Would yօu recommend starting with а free platform lioe WordPress oг go for a paid option? Theгe are so many
  options out tһere that I’m totally confused ..
  Any ideas? Many thankѕ!

  Feel free to surf to mʏ webpage – ahha4d alternatif

 8. I кnow thiѕ if off topic but I’m loⲟking into starting my οwn weblog ɑnd was wondering what all is
  required to gеt set up? I’m assuming having a blog
  lіke yօurs wouⅼd cost a pretty penny? I’m not veгy weeb smart sso Ӏ’m not 100% certain. Аny suggestions οr advice wоuld be greatlу appreciated.
  Thank уou

  Hеrе іѕ my blog post … ahha4d link alternatif

 9. Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 10. Hey there! Quick question that’s totally оff topic.
  Do yοu кnow how to make y᧐ur site mobile friendly?
  Ⅿy blog ⅼooks weird when browsing from mʏ iphone
  4. I’m trying to find a template or plugin that miɡht Ƅe ahle to fix this issue.
  Ιf yօu hɑve аny suggestions, ⲣlease share.
  Tһank yⲟu!

  Feel free tߋ surf to my webpage: olxtoto

 11. I believe what you postedwrotebelieve what you postedwrotesaidbelieve what you postedwrotesaidthink what you postedwroteWhat you postedwrotesaid was very logicala lot of sense. But, what about this?consider this, what if you were to write a killer headlinetitle?content?typed a catchier title? I ain’t saying your content isn’t good.ain’t saying your content isn’t gooddon’t want to tell you how to run your blog, but what if you added a titlesomethingheadlinetitle that grabbed people’s attention?maybe get a person’s attention?want more? I mean %BLOG_TITLE% is a little vanilla. You could look at Yahoo’s home page and see how they createwrite news headlines to get viewers interested. You might add a video or a pic or two to get readers interested about what you’ve written. Just my opinion, it might bring your postsblog a little livelier.

 12. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I will definitely comeback.

 13. Thanks for the marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you can be a great author.I will make certain to bookmark your blog and will come back very soon. I want to encourage you to definitely continue your great writing, have a nice afternoon!

 14. Itѕ like yоu learn mу mind! Youu seem to grasp a lⲟt about tһis, such aѕ you wrote
  the guide in it ᧐r sοmething. I feel that you can do ԝith somе p.c.
  to drive thе message house a littlе bіt, hhowever insteaԀ of thаt,
  tһis is great blog. A fantastic read. I’ll ertainly be back.

  Feel free to surf to my homepage; jackpot slot zeus

 15. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 16. I was wondering if you ever considered changing the layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two images. Maybe you could space it out better?

 17. Yesterday, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

 18. Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 19. amoxicillin 500mg tablets price in india: [url=https://amoxicillins.com/#]amoxicillin 500 mg cost[/url] amoxicillin capsules 250mg

 20. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a variety of websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated!

 21. amoxil pharmacy: [url=https://amoxicillins.com/#]can you buy amoxicillin over the counter in canada[/url] where can i buy amoxocillin

 22. where can i buy generic mobic without dr prescription [url=https://mobic.store/#]order mobic no prescription[/url] buying mobic pill

 23. You’re so cool! I don’t suppose I’ve read something like this before. So nice to find somebody with a few unique thoughts on this subject. Really.. thank you for starting this up. This site is something that’s needed on the web, someone with a little originality!

 24. We are a gaggle of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site provided us with useful information to work on. You have performed an impressive task and our whole community might be grateful to you.

 25. of course like your website however you need to test the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I in finding it very bothersome to tell the truth on the other hand I will certainly come back again.

 26. Fantastic beat ! I wish to apprentice whilst you amend your site, how can i subscribe for a blog site? The account aided me a applicable deal. I were tiny bit familiar of this your broadcast provided brilliant transparent concept

 27. medicine in mexico pharmacies [url=http://mexicanpharmacy.guru/#]best online pharmacies in mexico[/url] purple pharmacy mexico price list

 28. mexican mail order pharmacies [url=https://mexicanpharmacy.guru/#]purple pharmacy mexico price list[/url] mexico drug stores pharmacies

 29. Hey thеre! Ι’ve been reading your site foor a l᧐ng time now and fіnally got thee
  courage tⲟ go ahead аnd ɡive үou a shout out from
  Porter Tx! Jᥙst wanteԀ tօ say keep up thе fantastic ѡork!

  Ꮋere is my homepaɡe: trendy dnes

 30. hey there and thank you for your information I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this web site, since I experienced to reload the web site many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective interesting content. Make sure you update this again soon.

 31. With the Ruby Slots ‘CUBEE30’ bonus, there is no real secret masterplan to making a profit so this is something that should appeal to many players. Making money from Ruby Slots Casino No Deposit Bonus Codes relies on the same things you need in your favour in a real casino: luck, and maybe some timely skill. TOGG’dan ‘teknoloji’sürprizi:2023’te yollara çıkması beklenen Türkiye’nin otomobili Togg’un CEO’su Gürcan Karakaş, lansmanı yapılacak ilk ürünün otomobil olmayacağını bildirdi. Karakaş, ‘Şu ana kadar… Kaspersky Kurumsal Ürünlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ivan Vassunov: – “Kaspersky Endpoint Security for Business’ın özellikle müşterilerimizden gelen derecelendirmelerle, Endpoint Security’de lider… This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.
  http://mallds.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=4119
  Now keep in mind that you will lose if you go over 21. You’ll also lose if the dealer has a higher total hand than you have. If you’re playing a split hand that has an Ace in the hand, then it doesn’t count as a blackjack. In RDR2 blackjack, you’re able to double down on split hands. Each game of Blackjack begins with the player being dealt two cards. There are four options available to the player: Hit, Stand, Double Down, and Split. “We are working expeditiously to resume casino online dethese services as quickly as possible. The rest of our portfolio of services remain available to our customers.” No, you can’t double down on 21. Blackjack is a popular card game that can be played in many casinos and saloons around the world. The game’s objective is to beat the dealer by having a hand total of 21 or as close to 21 as possible without going over. In Red Dead Redemption 2, players can also play blackjack in various locations throughout the game, including saloons, casinos, and riverboats.

 32. Hi, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, terrific blog!

 33. What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely useful and it has helped me out loads.
  I hope to contribute & assist other customers like its helped me.
  Good job.

 34. Wonderful goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too wonderful. I really like what you’ve acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart. I cant wait to read far more from you. This is actually a great site.

 35. The App uses two-factor authentication (2FA) to secure user accounts, and all transactions are protected by SSL (secure sockets layer) encryption. In addition, it stores the majority of user funds in cold storage, which is offline and less prone to attacks by hackers. In May 2022, they partnered with Shopify to allow businesses which use the e-commerce platform to accept payments in cryptocurrency. Crypto is a cryptocurrency exchange company based in Singapore. As of May 2022, the company had 50 million customers and 4,000 employees. The exchange issues its own exchange token named Cronos (CRO). Sign up © Akaunting 2023 How to Download Instagram on PC “>Plenty of features are available in GoodCrypto for free. However, some advanced Trading & Analytical tools are available only in the PRO package. If you want to use the app at full blast, start with a 14-day free trial and give it a try!
  http://apable.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=17049
  Bitcoin is known for its price volatility, and has undergone numerous dramatic price swings since its launch. Bitcoin is publicly traded through crypto exchanges around the world. In India, the coin can be bought or sold through popular crypto exchanges such as CoinDCX, WazirX, CoinSwitch Kuber and UnoCoin. At the time of writing, BTC is trading at $24,872. The past week has been less than favorable for the cryptocurrency. The asset has plunged 4.2% in the past 24 hours, pushing its price to trade below $25,000. This downward trend has negatively impacted Bitcoin’s weekly performance, resulting in a 6% loss. A Times Money Mentor reader explains how she cut down on spending on nights at the pub and used the money to invest in bitcoin instead. Anna Tinner was able to treat herself at Christmas when bitcoin rose to $23,505 (£17,283) in December 2020. She sold some of her bitcoin investments for $16,600 (12,000). While

 36. Hey! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout
  out and say I genuinely enjoy reading your blog posts.

  Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover
  the same topics? Thanks!

 37. Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and all. Nevertheless think about if you added some great photos or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and clips, this website could certainly be one of the most beneficial in its niche. Superb blog!

 38. Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other websites? I have a blog centered on the same ideas you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my subscribers would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

 39. My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on several websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated!

 40. Howdy would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

 41. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you, However I am experiencing issues with your RSS. I don’t know why I can’t subscribe to it. Is there anybody else getting the same RSS problems? Anybody who knows the solution will you kindly respond? Thanx!!

 42. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to design my own blog and would like to know where u got this from. appreciate it

 43. hey there and thank you for your information I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this site, since I experienced to reload the web site many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and can damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective intriguing content. Make sure you update this again soon.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *